Разлог прекрати обществена поръчка за ремонт на улици в с. Баня за 2.5 млн. лева

Разлог прекрати обществена поръчка за ремонт на улици в с. Баня за 2.5 млн. лева

Кметът на Разлог инж. Красимир Герчев прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, община Разлог“, която е на стойност 2 454 618 лева без ДДС, пише в. „Струма“. Причината е постановено решение на КЗК, която е отменила като незаконосъобразно решението за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка

Процедурата бе стопирана през месец март след жалба на софийската фирма “Трейс – Пътно строителство” АД, която е била сред участниците, но като част от обединение на фирми. В жалбата си фирмата е посочила съществени пропуски в обявлението на обществената поръчка, свързани с пропуски в инвестиционния проект, в който са липсвали проекти за ВиК мрежата. В жалбата е уточнено, че техническата спецификация в тази посока не съдържа достатъчно конкретика. Фирмата оспорва и съдържанието на договора за обществената поръчка, в който не е посочено поетапно освобождаване на гаранцията.

След направения правен анализ КЗК е счела, че са налице пропуските, посочени в жалбата на фирмата, и е обявила за незаконосъобразно решението за откриване на процедурата по обществената поръчка. На база решението на комисията кметът на община Разлог Красимир Герчев е прекратил процедурата. Основанията за това са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

Освен това КЗК е възложила на община Разлог да заплати на фирмата жалбоподател направените по производството разноски в размер на 1900 лв. След коригиране на пропуските обществената поръчка ще бъде обявена наново, при спазване на всички изисквания на законовите разпоредби.

Това е една от големите обществени поръчки на община Разлог. Тя включва подмяна на част от ВиК мрежата на селото, ремонт и реконструкция на централната двупосочна улица „Ангел Даракчиев“ и улица „Деветнадесета“, както и изграждане на кръгово кръстовище при банята.

За ремонта на посочените две улици и кръговото кръстовище още през месец декември правителството отпусна 1.5 млн. лева.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *