Разложки стоматолог, източил пари от Здравната каса, я осъди да му плати 2740 лв.

Разложки стоматолог, източил пари от Здравната каса, я осъди да му плати 2740 лв.

Разложкият стоматолог д-р Румен Дупаринов осъди НЗОК да му плати 2740 лв. по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Това била общата сума, която зъболекарят платил по 14 наказателни постановления за времето от 2012 до 2014 г., с които бил санкциониран от Здравната каса в Благоевград за различни административни нарушения – основно за отчетена, но неизвършена медицинска дейност.

Един от фрапантните случаи бил за лечение на зъбите на 59-годишен мъж от Разложко, който от 15 години е с поставени протези. Друг пример е обслужване на ученици, които никога не са влизали в лекарския му кабинет. Зъболекарят предизвикал недоволството на пациентите си, които случайно научили, че полагащият им се пакет за дентална помощ като здравно осигурени лица е изчерпан, а на практика не са ползвали такива медицински услуги.

Майка подала сигнал в РЗОК, след като при посещение при друг стоматолог в Разлог й е съобщено, че детето вече е изчерпало полагащите му се процедури от Здравната каса.

Тогавашният директор на РЗОК – Благоевград д-р Румен Кондев се разпорежда да бъде извършена проверка и да се отправи запитване към всеки един пациент, посочен, че е получил здравна услуга от зъболекаря.

Междувременно д-р Дупаринов си платил без възражения наложените му глоби. Паралелно с това обаче през 2015 г. спрямо него било предприето полицейско разследване и бил обвинен, че в периода 06.07.2011-29.10.2014 г. при условията на продължавано престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание е получил неправомерно 1720. 83 лв. от НЗОК.

Стоматологът се признал за виновен, възстановил парите и сключил споразумение с прокуратурата да понесе наказание от 4 месеца условно, което било одобрено от Районен съд – Разлог през 2019 г. Преди това наблюдаващият прокурор инициирал процедура за възобновяване на административнонаказателните дела пред Административен съд с искане да бъдат отменени наказателните постановления на РЗОК. Това бил начинът за продължаване на наказателното производство, тъй като за едно и също престъпление не може да бъдеш съден два пъти съгласно принципа в правото „ne bis in idem“.

Административен съд – Благоевград отменил влезлите в сила 14 наказателни постановления. След изтърпяване на условната присъда д-р Дупаринов завел дело в Административен съд по ЗОДОВ срещу НЗОК, представлявано от управителя проф. д-р Петко Салчев, за сумата от 2740 лв., представляваща причинените му имуществени вреди от доброволно заплатените 14 санкции.

Главният юрисконсулт на НЗОК оспорва иска като неоснователен и недоказан, а представителят на Окръжна прокуратура счита, че трябва да бъде уважен. След преценка на доказателствата съдия Иван Петков е категоричен, че след отмяна на глобите НЗОК дължи обезщетение на стоматолога. Здравната каса е осъдена да изплати претендираната сума от 2740 лв., както и 625 лв. съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС. в.Струма

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.