Ректорът на ЮЗУ проф. Борислав Юруков проговори за заплатата си

Ректорът на Югозападния университет “Неофит Рилски” проф. д-р Борислав Юруков изрази своята позиция относно появилата се в някои медии информация за размера на месечната му заплата през 2019 г. Според публикациите проф. Юруков е получавал близо 16 000 лв. месечно възнаграждение, което става ясно от декларацията му за миналата година, подадена пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Сензационната новина породи много коментари, които провокираха отговора на ректора. Позицията му бе публикувана в сайта на университета, пише „Струма“. Публикуваме я без редакторска намеса:

В последните дни в някои национални и регионални медии се появи информация, свързана с размера на заплатата ми като ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и състоянието на университета. Нямаше да взема отношение, ако информацията касаеше само личността Борислав Юруков, но публикациите внушават неверни твърдения, свързани с институцията Югозападен университет „Неофит Рилски“. Затова дължа този отговор на студентите, докторантите, преподавателите, служителите и партньорите от страната и чужбина.

Трябва да отбележа, че единствените представители от университета, именатана които по един или друг начин бяха включени в тези информационни емисии са проф. Антони Стоилов, проф. Иван Мирчев и проф. Георги Апостолов, кандидати за ректор на последния избор. Това очевидно показва кой конструира и продуцира така наречената „новина“.

Размерът на месечната ми заплата бе представен по крайно манипулативен начин, като се използва общата данъчна основа от декларацията ми пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която не се формира единствено от месечното ми трудово възнаграждение.

В една от медиите се отбелязва, че заплатата на проф. Мирчев в края на неговия мандат като ректор е 5000 лв. и се внушава, като се цитират негови думи, че той не е определял заплатата ми като ректор.

Подчертавам, че през периода на мандата 2015-2019 г. общо заплатата ми за работата като преподавател и като ректор е в размер на 4800 лева, и е определена с трудовия ми договор, подписан от председателя на Общото събрание – проф. Иван Мирчев, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Тя не е променяна до края на мандата, независимо, че заплатите на всички останали преподаватели и служители се повишиха два пъти в посочения период.

Неоснователни и неверни са твърденията на проф. Апостолов, че правилата за организацията на работната заплата са засекретени, както и твърденията на проф. Стоилов, свързани с финансовото състояние на университета, липсата на консумативи и материали за преподавателите и служителите, и насаждането на страх и заплахи към хората.

Правилникът за организация на работната заплата се приема от Академичния съвет в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование. В университета никога не е спирало получаването на канцеларски материали, като това се осъществява по установен ред, който осигурява добра отчетност и отговорно изразходване на средствата. Югозападният университет е едно от висшите училища с най-голям преходен остатък през годините. Независимо от това, че демографската криза сви броя на обучаваните студенти във всички висши училища, че през мандата заплатите бяха увеличавани два пъти, и че университетът има един от най-високите коефициенти за прослужено време – 1,7%, както и това, че преподавателите и служителите в Югозападния университет имат може би най-високите социални придобивки от всички висши училища, преходният остатък в края на мандата беше увеличен. Да се говори за липса на пари в университета е напълно безпочвено.

Манипулативни са и твърденията за заплахи в университета. Напротив, след 2015 г. бе възстановен плурализмът, диалогът и спокойната работна атмосфера. Това беше потвърдено в изказванията на колеги по време на Общото събрание в края на мандата.

Свободата на словото е конституционно установена във всяко едно демократично общество и всеки би могъл да изкаже мнение по всеки един въпрос. Важно е обаче позицията да бъде обективна, а не тенденциозна, и да представя фактите такива, каквито са.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *