Ремонтът на Културния дом в Гоце Делчев стартира в края на май

Ремонтът на Културния дом в Гоце Делчев стартира в края на май

С 6 998 932 лева обновяват емблематичният Дом на културата в Гоце Делчев. От тях, 4 813 260 лева са предоставени безвъзмездно, а останалите 2 185 672 лева са осигурени от община Гоце Делчев чрез финансов инструмент. Проектът е включен в Инвестиционната програма на Общината по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Ремонтът на Дома на културата в Гоце Делчев ще стартира след 26 май.

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов заяви за Тв Запад Гоце Делчев, че се предвижда цялостно саниране на сградата, обновяване на всички зали и помощни помещения, ново оборудване и озвучаване, нова сцена. Също се предвижда да се обновят изложбената зала, покрив, дограма. С новия проект ще се разреши и един дългогодишен проблем – отоплението на сградата, така че и през зимата Домът на Културата отново да може да се ползва за всички дейности, за които е предназначен.

По думите на градоначалника на Гоце Делчев един милион не достига за извършване на всички дейности по проекта. Причината са високите цени на строителните материали и оборудването. Очаква се дофинансирането да се осъществи след индексиране на част от стойността от оперативната програма, чрез която се реализира проекта, или от държавния бюджет.

Продължава и изпълнението на проекта за изграждането на Социалните жилища в общинска сграда в бившата казарма Гоце Делчев.

Графикът за неговото осъществяване се спазва от фирмата изпълнител, каза кметът Москов. При реализирането на проекта оскъпяването е около 500 хиляди лева поради по-високите цени на строителните материали. Кандидати на този етап има, като хората, които ще бъдат настанени – социално слаби жители, имат право да живеят в тях 3 години. Очаква се до края на лятото проектът ще бъде завършен.

Проектът „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”./https://goceto.com/

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.