РИОСВ масово удари с актове от по 3000 лв. кметове от Пиринско заради сметища

РИОСВ масово удари с актове от по 3000 лв. кметове от Пиринско заради сметища

Със санкции на кметове, фирми и физически лица за нерегламентирани замърсявания завърши годината за проверяващите от РИОСВ – Благоевград. Макар и наложени в горната граница на предвидените от законодателството глоби, от тях беше събрана сравнително скромна сума, защото максимумът е 3000 лв.

Общо 5 наказателни постановления с този размер бяха връчени на кметовете на Петрич, Гърмен, Кочериново и Якоруда – всички с мотив непредприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища.

Регистрираната в благоевградско с. Изгрев „Калър Бокс“ ЕООД на Петър Христов е санкционирана с 2000 лв. като получател на отпадъци от трансграничен превоз, който не уведомил РИОСВ за вноса. Заради неизпълнено предписание за затваряне на сметището в с. Изгрев община Благоевград е с акт от 2000 лв.

7000 лв. ще плати софийското „Дриймс Транс“ ЕООД за транспортиране в региона на неопасни отпадъци без наличие на издаден регистрационен документ, а мощната разложка строителна фирма „Миле Инженеринг“ ЕООД на Георги Фарфаров е с наказателно постановление от 1500 лв. заради изхвърлени асфалтови и бетонови късове, бордюри, счупени тротоарни плочки и др. на неразрешени за това места, предава „Струма“.

„Калър Бокс“ отнесе и акт за 500 лв. заради замърсяване на въздуха при експлоатация на цеха за производство на пелети в Изгрев, а кресненското „Перунстрой 2006“ ООД на Виолета Караджова плаща същата глоба заради изпускане на дървесни частици в атмосферата при експлоатация на цех за първична обработка на дървесина.

Със сериозна глоба от 4000 лв. е „Орбел 2001“ АД на Стефан и Стоян Маркови от гр. Гоце Делчев, които като оператор на стационарно климатично оборудване, съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, не направили проверки за течове.

200 лв. по Закона за биологичното разнообразие наложи РИОСВ на собственика на ски център „Картала” – „Прима инвест БГ“ ООД, заради незаконно изграждане на трасе за полагане на тръбопровод без уведомление на екоинспекцията. Същият трябва да снабди с вода оръдията за сняг, с които фирмата се надява да уплътни сезона и да го удължи до месец май.

Община Гърмен е наказана с глоба от 2000 лв. за ползване на Дебренско дере за заустване на отпадъчни води без разрешително, а 500 лв. е санкцията за „Матанд“ ЕООД, гр. Перник, която не изпълнила задължението си да поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване на производствени отпадъчни води в цеха си за преработка на мляко в село Елешница.

Община Струмяни, като титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от обект „Канализационна система на село Микрево“, не е изпълнила задължението си да поддържа в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на населеното място и не осигурява непрекъснато нормалната й експлоатация, констатирали са проверяващите. Тъй като нарушението е повторно, наложената имуществена санкция е в размер на 1000 лева.

Благоевградската фирма „Евро мийт енд милк“ получи текуща месечна санкция от 136 лв. за заустване в дере, приток на р. Рилска, на отпадъчни води при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения. Водите са от кланицата и кравефермата на фирмата в гр. Кочериново.

Петричката „Дит транс 2018“ ЕООД на Илия Михайлов пък е санкционирана със 7000 лв. за транспортиране на отпадъци без наличие на издаден регистрационен документ.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *