РИОСВ спря процедурата за застрояване на Бачиново, но временно

Регионалната инспекция по околната среда в Благоевград даде срок до 14 декември на кмета на Благоевград Румен Томов да предприеме действия по изработване на проект по изменение на общия устройствен план на община Благоевград в района на крайградския парк Бачиново, където от 1 година фирма „Универсал строй консулт“ напъва да застрои 118 дка с жилищни сгради, хотелски комплекс, СПА център, плувен басейн, тенис кортове и подземни гаражи, пише в. „Струма“. Ако дотогава ОУП не е готов, на 15 декември екоинспекцията ще възобнови процедурата по подаденото от фирмата искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на инвестиционното й намерение.

В петък РИОСВ публикува на сайта си това обявление, давайки 2 месеца срок на благоевградския градоначалник, считано от 14 октомври. На тази дата ВАС отказа да образува производство по искането на фирмата на Ганджов и Парашкански да бъде отменен наложеният от благоевградските общински съветници мораториум върху застрояването на зелените площи в града.

Екоинспекцията е приела, че 14 октомври е датата, от която влиза в сила решението на ОбС – Благоевград от 29 май 2020 г., където освен налагането на мораториум, съветниците възложиха на кмета на общината Румен Томов да изготви списък на всички спорни имоти – зелени площи, алеи, паркинги, градинки и други, които по сега действащия общ устройствен план са с предназначение за строителство. Тогава срокът, даден на Томов, отново беше двумесечен, но до момента – 5 месеца по-късно, нито общият устройствен план е променен в частта за Бачиново, нито е готов списъкът с останалите предвидени за застрояване зелени площи.

„Процедурата по преценяване на необходиимостта от извършване на екологичната оценка следва да бъде подновена за разглеждане след изтичане на определения двумесечен срок от датата на влизане в сила на Решение 167 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет -Благоевград, проведено на 29 май 2020 г. – 14 октомври 2020 г. С оглед на гореизложеното, считам, че е налице хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 5, предложение първо от АПК, според която административният орган спира производството при наличие на друго образувано административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. Съгласно чл. 55, ал. 1 от АПК производството се възобновява, когато отпаднат основанията за спирането му“, пише в съобщението директорът на РИОСВ Ангел Георгиев.

Настоящото решение на РИОСВ, което е издадено на 28 октомври, може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. В случая заинтересовани са фирма „Универсал строй консулт“ и общинските съветници, които чрез председателя на Общинския съвет в Благоевград Андон Тодоров от няколко месеца правят всичко възможно да спасят Бачиново от бетониране и на няколко пъти от лятото насам Обс шефът праща уведомителни писма до РИОСВ да бъде прекратена процедурата по искането на „Универсал строй консулт“, първо, въз основа решението на съветниците за мораториума, после и след отказите на Административен и Върховен съд да отменят това решение.

„Универсал строй консулт“ със сигурност ще се възползват от поредния даден им шанс да обжалват стопираната процедура в МОСВ и съда. Общинският председател също е заинтересован да вкара казуса в съда, тъй като отново решаването на проблема с бетонирането на крайградския парк се отлага за неопределено време. Тодоров обаче призна, че едва ли ще успее да го направи, защото безпрецедентно ОбС – Благоевград в момента е без юрист, който би могъл да изготви правно обоснована жалба и да защити интересите на общината в съдебна зала.

„Аз съм подготвил сигнала до Специализираната прокуратура и до Окръжен съд – Благоевград срещу кмета Румен Томов заради отказа му да изпълнява разпорежданията на ОбС, едното от които касаеше общия устройствен план на Бачиново. Другият сигнал в жалбата ми е за 200-те хиляди лева, които общината още не е превела на онкоболница за новия апарат, въпреки че парите бяха гласувани и заделени още миналата година. Самият аз му дадох срок за превода на сумата, който изтече преди седмица, но до момента пари по сметката на болницата няма, затова пускам сигнала в понеделник“, уточни Тодоров.

На въпрос към кмета Р. Томов по казуса „Бачиново” от екипа му направиха следния коментар: В решението на РИОСВ, съобразено с определение на ВАС, е посочен именно двумесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет от 14.10.2020 г. до 14.12.2020 г. предвид обстоятелството, че решението на Общински съвет е било оспорено пред ВАС.

В срока, който ще изтече на 14.12.2020 г., решението на Общински съвет ще бъде изпълнено в цялост, като поради необходимостта от по-ясни критерии по отношение на „спорните“, имоти определени като такива с решението на Общински съвет, които „към момента се ползват като зелени площи, паркове, алеи, паркинги и прочие“, но по ОУП са с предназначение за строителство, за които няма одобрени подробни устройствени планове и за които с решението на Общински съвет е възложено да бъде съставен списък и да се предприемат действия по изработване на проект за изменение на общия устройствен план, кметът на община Благоевград предлага да се състави съвместна комисия, включваща представители на Общински съвет – Благоевград и на Общинска администрация.

Съвместната комисия следва да изработи и одобри критериите както за съответните имоти на територията на община Благоевград, така и за имотите и местностите, находящи се в землищата на селата в общината, за които се иска да бъдат обхванати от промени в ОУП с цел разширяване на зоните около тях, както и да изготви списъка с конкретните имоти, за които да бъдат предприети действия по изработване на проект за изменение на ОУП. Което е изцяло в интерес на гражданите и с оглед поставянето на еднакви критерии за всички имоти, независимо дали са частни или публични. С оглед на това в бюджета за предстоящата година ще бъдат предвидени необходимите средства за процедирането на изменението на ОУП. Веднага след изменението ще бъдат предприети последващите действия по налагането на мораториума”, съобщиха от екипа на кмета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *