Сергия до цирк в Симитли поскъпва от 0,40 лв./кв.м на 5 лв.

Сергия до цирк в Симитли поскъпва от 0,40 лв./кв.м на 5 лв.

С нова тарифа към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги община Симитли посреща летния сезон. Предложението е на председателя на ОбС Владимир Христов и от месец е качено на страницата на общината за мнения и нови предложения, информира „Струма“.

Най-важната такса за симитличани – за битови отпадъци, остава непроменена. Живеещите в общинския център ще плащат 5,4 промила върху данъчната оценка на жилищата си, от които 1,4 промила ще отиват за сметосъбиране и сметоизвозване, и по 2 промила за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

В Крупник и Черниче таксата ще е 6,2 промила, а в Железница, с. Полена, с. Полето, с. Брежани – 7,2 промила. В останалите села се запазват и тази година сравнително ниските ставки от 5,6 промила за Долно Осеново, 4,6 промила за Градево и по 4 промила за най-малките села Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сухострел, Докатичево, Тросково, Брестово, Сушица и Горно Осеново.

Таксата за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна също остава непроменена – в първа зона цената е 1.10 лв. на ден или 3.00 лв. на месец, във втора зона симитличани ще плащат 0,80 лв. на ден или 2.00 лв. на месец, а в трета зона ще дължат 0.60 лв. на ден или 1.00 лв. на месец.

Увеличение обаче има за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници. За тях таксата от 2 лв. на квадратен метър на ден вече ще е 5 лв.

Драстично по-висока ще е и цената за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, люлки, циркови представления и други – от 40 стотинки на квадратен метър на ден тя вече ще е 5лв.

Без промяна остават цените за ползване на детски ясли или детски градини – родителите ще плащат по 2.30 лв. за всеки ден, в който детето посещава детското заведение.

Увеличение има в месечните такси за лицата, ползващи услугите в системата Домашен социален патронаж. Поскъпването обаче е само за по-заможната част от пенсионерите. Например хората в пенсионна възраст с доход над минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 350.00 лева вместо 55 лв. вече ще плащат по 70 лв. Таксата на пенсионерите с доход от 351.00 лева до 550.00 лева се вдига от 65 лв. на 80 лв., а най-богатите пенсионери ще броят по 90 лв. за обслужването по домовете.

Нови са и цените за повечето от административните такси. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти е 70 лв., изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 30 лв., за скици на имоти ще се плащат 50 лв., а за учредяване на еднократно право на прокарване или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през общински имот частникът ще брои по 3 лв. на квадратен метър, като дължи и 30 лв. депозит за възстановяване.

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива е 40 лв., а експресно издадена скица за недвижими имоти ще е 30 лв. /обикновената поръчка – до 30 дни, ще е само 15 лв./. Визата за проектиране варира от 25 до 60 лв. в зависимост от това дали инвеститорът бърза. Издаването на разрешение за строеж за физически лица е 100 лв., а за фирми – 150 лв.

Разрешението за прокопаване на улици ще струва само 5 лв., но то върви заедно с депозит за възстановяване в размер на 80 лв. на квадратен метър за пътно платно и 40 лв. на квадратен метър за тротоар.

От административните услуги по гражданска регистрация и актосъставяне най-скъпо ще струва придобиване на ЕГН, заявяване на постоянен и настоящ адрес за чужденци, придобили българско гражданство с указ на президента на Република България – експресната услуга ще е 50 лв.

Регистрацията на собственици на пчели и пчелни семейства в община Симитли е безплатно, но рекламата ще им струва скъпо. Разрешението за поставяне на рекламно-информационни елементи за качествата на меда например ще е 120 лв. на година, а върху билборд – 100 лв. на месец.

Издаването на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства, ще излиза на симитличани 100 лв. на година, а на разрешително за таксиметров превоз – 25 лв. на автомобил за година.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *