Симитли дава работа на 10 озеленители и цветари

Общинското предприятие „Вранещица” ЕООД-Симитли приема документи на желаещи да работят на длъжнотта „Озеленяване и цветарство”. 10 души ще бъдат наети за срок от 12 месеца. Те ще са на трудов договор и на пълно работно време.

Ще получават минималната за страната заплата. С предимство са икономически неактивни лица от ромската общност, както и жители на отдалечени села, в които има безработица. Наетите работници ще поддържат паркове, градини и други залени и цветни площи, дървесната и храстовидната растителност.

Ще залесяват населени места и районите извън тях. Ще извършват дейности, свързани с изграждане, поддържане и обзавеждане на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси. Ще правят манипулации, свързани с подготовка на почвата: оране, разкопаване с бел или мотика, почистване на чимове, бурени, коренища и др., и пренасяне на определено място. Ще изпълняват и други конкретно възложени задачи.

Трябва да работят качествено и да носят отговорност за нанесени вреди върху инвентара и материалите, които пренасят и използват в процеса на изпълнение на задълженията си. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

Необходимо е кандидатите да са със средно или основно образование. Те могат да подават необходимите документи до 19-и ноември. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично по телефона и ще бъдат поканени за сключване на трудови договори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *