Симитли прави асфалтов път до Първа промишлена зона, обезщетява собственици

Община Симитли влиза в дълга и трудоемка процедура, за да направи път за промишлената зона, който да осигури достъп до урегулираните поземлени имоти в нея. Проектът за пътя бе разрешен за изработване с Решение №891/27.09.2018 г. на ОбС – Симитли и бе изработен на основание Решение №970/18.02.2019 г. на ОбС – Симитли, предстоят обаче още доста решения и разрешителни, докато се стигне до първа копка.

Съгласно изработеното трасе с плана се засягат части от 16 имота с обща площ 38.263 дка, от които 3.084 дка подлежат на процедура по промяна на предназначението, а 1.582 дка – на обезщетение, пише в. „Струма“. Всичко това трябва да стане с решения на ОбС и с пари от хазната на общината за обезщетенията. Проектът засяга два съществуващи вече полски пътя и местен път от бившия стопански двор на гр. Симитли, 5 парцела с изоставена орна земя, 8 ниви и една ливада.

Първата зелена светлина дойде от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград, според която инвестиционното намерение на община Симитли да осигури лесен достъп на бизнеса до промишлената зона няма да въздейства негативно на околната среда, поради което не се изисква нито ОВОС, нито екологична оценка.

Засегнатите терени не попадат и в границите на защитени територии и зони, а най-близо разположена защитена зона „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е достатъчно отдалечена, за да бъде засегната, прецениха екоинспекторите.

Пътят е крайно необходим, защото капацитетът на промишлената зона, която бе изградена преди няколко години на мястото на бившето поделение, вече е изчерпан, много от терените в него са продадени, други са под наем, но още при структурирането й общината обеща да осигури безпрепятствен достъп до нея. В същото време до 2 месеца управата се надява да започне строежа с цялата съпътстваща инфраструктура на Втора промишлена зона върху площ от 152 дка – бившите военни погреби, за където също ще е нужен асфалтов път.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *