Собственикът на консервната фабрика в Рупите: За 1 г. нивото на подземната вода падна с 40 метра, помпата блокира

Собственикът на консервната фабрика в Рупите: За 1 г. нивото на подземната вода падна с 40 метра, помпата блокира

Изключително сухата 2019 г. свали нивото на подпочвените води в района на петричкото с. Рупите в рекордните 40 метра и блокира работата на най-голямото предприятие тук – цеха за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци на „Булгарконсерв Рупите“ ООД.

Това става ясно от уведомлението, изпратено от члена на УС на дружеството Йордан Вятров до РИОСВ – Благоевград, пише в. „Струма“. Според Вятров доскоро свободното водно ниво във водовземното съоръжение, което ползват, било на 30 метра от повърхността, но след драстичното спиране на валежите от месец май миналата година то вече е паднало на 70 метра и помпата, с която изваждат водата, започнала често да спира.

По тази причина Вятров иска спешно разрешително за изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец в местността Тафтино по плана на с. Рупите, който да е с дълбочина поне 150 метра. По разчетите на „Булгарконсерв Рупите“ ООД, направени въз основа на получените от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” данни, на такава дълбочина няма да има проблем помпата да изпомпва достатъчно вода, нужна за всекидневното измиване на работната площадка от 1200 кв.м в периода на работа на цеха от май до октомври, както и за пълнене на 10-те автоклава, в които се изваряват консервите.

При разрешително да дълбае кладенец софийското дружество е предвидило, че е възможно да замърси почвата с гориво-смазочни материали, тъй като сондажната апаратура се задвижва с дизелово гориво. За избягване на тази опасност дружеството предвижда да сложи дебел полиетилен под резервоарите, а ако въпреки това се получи разлив, обещава да изгребе почвата на дълбочина 20 см под проникването, след което да направи рекултивация на терена.

Проблемът с намаляване нивото на подпочвените води за пръв път бе огласен миналата година от международен екип от учени, който предупреди, че те реагират на климатичните изменения значително по-бавно, отколкото това става във водните басейни на повърхността, но процесът на намаляването им е необратим.

“Климатичните изменения ще доведат до ситуация, в която валежите вече няма да могат да попълват запасите от подпочвени води и това ще предизвика безводие в множество райони. За по-сухите райони като Африка се предвижда, че изчезването на подпочвените води ще се усети след 100 години, но в по-влажните зони като Амазонка промените ще се усетят още в следващите 10 години”, предупредиха учените.

В Европа засушаването и резкият спад на подпочвени води вече се усети – миналата година за проблема алармира Германия, а преди месец министърът на околната среда в Чехия обяви, че страната е изпаднала в най-тежката суша за последните 500 години и вече само 0.1% от територията й е с нормално ниво на подпочвени води.

В България все още явлението не е на дневен ред. Басейновите дирекции следят отклоненията в качеството на повърхностните и подземните води, водят и ежемесечен регистър на свободните водни количества в териториите, за които отговарят, но до момента в нито един доклад не е отразен спадът нивото на подземните води, за което сигнализира консервното предприятие в с. Рупите.

В априлския регистър на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” е записано, че подземно водно тяло „Пукнатинни води в Беласишките метаморфити“ има 71 200 л/сек разполагаеми водни ресурси, от които свободни са 59,354 л/сек, но не и на каква дълбочина са и с какви темпове се върви към момента, когато те вече ще са с толкова паднало ниво, че технически няма да могат да се изваждат на повърхността на земята.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *