Спипаха горски да маркира повече дървета за отсичане

Във връзка с публикации в регионални електронни сайтове, в които жители на Петрич сигнализират за поголовно изсичане на гората по пътя за хижа „Беласица”, Югозападното държавно предприятие извърши спешна проверка.

Веднага след получаване на сигнала на 29 април по разпореждане на директора на ЮЗДП – инж. Дамян Дамянов, е направена инспекция и на терен, и по документи, съвместно с Регионалната дирекция по горите-Благоевград, информира Илинден прес. Проверяващите са опитали да се свържат по телефона с подателя на сигнала, който не е успял да присъства. Затова проверката е извършена по приложения към сигнала снимков материал в 5 обекта, предоставени на фирми за добив на дървесина след проведени процедури.

В първия инспектиран обект, намиращ се на около километър над спортната база „Цар Самуил”, в посока хижа „Беласица”, се води предвидена по лесоустройствен проект гола сеч на акация. Възобновителният процес при този дървесен вид е издънков и затова не се предвижда залесяване. Сечта е с редовно издадено позволително на фирма „Айко – 12” ООД и съгласно Закона за горите е разрешена до 31 март. Не е окончателно приключила и ще продължи в подотодела след 1 септември. Участъкът, в който е извършен добивът, е почистен съгласно изискванията на Закона за горите.

Предвидена по лесоустройствен проект гола сеч на топола се извършва в други два посочени в снимките и проверени обекта от двете страни по поречието на р. Струмешница, на моста в посока Петрич–София. Сечта временно е спряна, тъй като със заповед на министъра на земеделието, храните и горите РД № 49-58/13.02.2020 г. до 30.06.2020 г. всички мероприятия в 15-метровата зона от двете страни на постоянни водни течения се преустановяват. След приключване на сечта от фирма „Мултитруп” ООД на мястото ще бъде извършено залесяване с топола.

В четвъртия проверен обект над Младежкия дом в Петрич се извършва сеч в дъбово насаждение с редовно издадени позволителни. При направеното контролно замерване на отсечените и стоящи маркирани дървета се констатира, че маркираните дървета са с 285 повече от посочените в документите, като обемът на дървесината е 40 куб. метра. Нарушението е на служителя на Държавно горско стопанство-Петрич, изготвил документацията, за което ще бъде сезирана Районната прокуратура. Фирмата, която извършва дърводобив там, е „Мултитруп” ООД.

Няма констатирани нарушения при проверения пети обект, посочен в снимковия материал. Дървесината в товарните автомобили е добита от обект, намиращ се близо до хижа „Конгур”. Там фирма „Митьо 2010” ЕООД извършва сеч на букови дървета с редовно издадено позволително и редовно издадени превозни билети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *