Срокът за декларации за детски надбавки се удължава до отпадане на извънредното положение

Срокът за подаване на декларации за отпускане на месечна социална помощ за дете /детски надбавки/ се удължава до отпадане на обявеното извънредно положение. Дотогава всеки ще си получава детските надбавки. Ангажиментът за подаване на документи не отпада, но такива ще бъдат подавани след премахването на предприетите мерки по повод разпространението на Covid-19. Това потвърди директорът на дирекция „Социално подпомагане” – Благоевград Александър Балев.

На въпроса означава ли това, че ако родител/настойник е трябвало да подаде документи например през март, но не го е направил, ще продължи да получава детски, Ал. Балев поясни: „Точно така! Детските надбавки ще бъдат получавани до отмяната на извънредното положение”.

Важно е да се знае и че до отмяна на извънредното положение не се прилагат изискванията за полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция “Бюро по труда”, и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство, или когато здравословното състояние на лицето не позволява това.

По преценка на кметовете на общини и при доказана необходимост полагане на общественополезен труд се извършва само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания. Редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, пише в. „Струма“.

Директорът на дирекция „Социално подпомагане” подчерта, че на сайта на община Благоевград е качена информация за осигуряване на правата на хората с увреждания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *