Строителството и селското стопанство са най-рисковите сектори

През последните години като трайни рискови от гледна точка на законосъобразното полагане на труд се очертават строителството, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството. Това става ясно от наблюденията на проверяващите инспектори от ИА „Главна инспекция по труда“.

Общото между тези дейности е, че в определени периоди на годината се налага наемането на голям брой работници за кратко време. Затова и ежегодно в плана на инспекцията по труда се залагат мерки и кампании, които да гарантират засилен контрол в тези дейности.

В строителството и селското стопанство е висок рискът и от трудов травматизъм, освен от използването на недеклариран труд. Ежегодно се планира и периодичен контрол в обекти с високорискови производства и дейности, каквито са добивната промишленост, металообработването и др. На регионално ниво се следят и предприятията, в които са допускани трудови инциденти, за да бъдат обхванати и те от контрола, разясниха още от инспекцията по труда.

Според инспекторите най-важно за предотвратяването на трудови злополуки е взаимната отговорност както на служителите, така и на работниците. Законодателят е дал възможност на работодателя да отстранява от работа лица, които не спазват правилата за безопасност. Работещите също могат да откажат да изпълняват дадена работа, ако могат да докажат, че тя е опасна за тяхното здраве и живот, казват още инспекторите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *