Съдия Узунов отмени мълчалив отказ на шефа на АФКОС да даде информация на петричанин за ремонт на сграда

Петричанин атакува в Административен съд -Благоевград мълчалив отказ на директора на Агенция „Защита на финансовите интереси на ЕС” (АФКОС). К. Циканделов подал заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), в което поискал да му бъдат предоставени данни дали е образувана преписка/производство, касаеща ремонт на сграда на стойност 1 400 000 лв., реализиран от кмета на община Петрич Димитър Бръчков.

Отговор за ремонта на сградата, който бил финансиран от ЕС, обаче не получил, поради което подал жалба в съда, по която е образувано дело. Директорът на АФКОС, която е към МВР и е национална контактна точка на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), счита жалбата за неоснователна, тъй като на заявителя е била изпратена информация, че се извършва проверка на място.

При разглеждане на доказателствата съдия Димитър Узунов установява, че отговорът е изпратен след 14-дневния законов срок в писмо, което не е получено от К. Циканделов, а и в него не се съдържала изисканата информация. Разпоредбата на чл. 39 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 от закона да се произнасят с мотивирано решение – било за предоставяне или отказ на информация.

Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което същият само на това основание подлежи на отмяна. Само по себе си това писмо не би могло да се третира и като изричен отказ за предоставяне на търсената обществена информация. Не е в състояние и да замести решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, още повече че то не съдържа поисканата от оспорващото лице информация, пише „Струма“.

С тези мотиви съдия Узунов отменя мълчаливия отказ на директора на АФКОС и му връща преписката с указания да вземе решение за предоставяне или отказ на информация в 14-дневен срок, като уведоми писмено заявителя. Решението не подлежи на касационно оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *