Съдия Узунов отмени мълчалив отказ на шефа на АФКОС да даде информация на петричанин за ремонт на сграда

Съдия Узунов отмени мълчалив отказ на шефа на АФКОС да даде информация на петричанин за ремонт на сграда

Петричанин атакува в Административен съд -Благоевград мълчалив отказ на директора на Агенция „Защита на финансовите интереси на ЕС” (АФКОС). К. Циканделов подал заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), в което поискал да му бъдат предоставени данни дали е образувана преписка/производство, касаеща ремонт на сграда на стойност 1 400 000 лв., реализиран от кмета на община Петрич Димитър Бръчков.

Отговор за ремонта на сградата, който бил финансиран от ЕС, обаче не получил, поради което подал жалба в съда, по която е образувано дело. Директорът на АФКОС, която е към МВР и е национална контактна точка на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), счита жалбата за неоснователна, тъй като на заявителя е била изпратена информация, че се извършва проверка на място.

При разглеждане на доказателствата съдия Димитър Узунов установява, че отговорът е изпратен след 14-дневния законов срок в писмо, което не е получено от К. Циканделов, а и в него не се съдържала изисканата информация. Разпоредбата на чл. 39 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 от закона да се произнасят с мотивирано решение – било за предоставяне или отказ на информация.

Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което същият само на това основание подлежи на отмяна. Само по себе си това писмо не би могло да се третира и като изричен отказ за предоставяне на търсената обществена информация. Не е в състояние и да замести решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, още повече че то не съдържа поисканата от оспорващото лице информация, пише „Струма“.

С тези мотиви съдия Узунов отменя мълчаливия отказ на директора на АФКОС и му връща преписката с указания да вземе решение за предоставяне или отказ на информация в 14-дневен срок, като уведоми писмено заявителя. Решението не подлежи на касационно оспорване.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *