Съдът върна на работа ексшефката на Центъра за личностно и творческо развитие

Районен съд призна за незаконно уволнението на бившата директорка на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Цветанка Гаврилова и я възстанови на работа. Тя е уволнена на 21 януари тази година със заповед на кмета Румен Томов с мотива, че не притежава минималният 5-годишен учителски стаж, който е необходим, за да заеме директорска длъжност, съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Цветанка Гаврилова, която 4 години беше начело на общинската институция, обжалва уволнението си пред съда, като представя документи за преподавателския си стаж – треньор/учител и хореограф в Клуб по спортни танци „Карат”, асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Хореография” на Факултет по изкуства към ЮЗУ и учител по хореография в читалището.

При анализа на доказателствата съдия Таня Маркова е категорична, че както към момента на сключване на трудовия договор, така и към момента на неговото прекратяване, Цветанка Гаврилова не е отговаряла на изискванията за заемане на директорската длъжност, тъй като не е притежавала професионален опит от 5 години учителски стаж. Въпреки това обаче съдията намира, че уволнението е незаконосъобразно, тъй като случаят не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, приложена от работодателя, т.е. правното основание не е точно.

Само на това основание заповедта за уволнение следва да бъде отменена, а Цветанка Гаврилова върната на работа, като община Благоевград е осъдена да й изплати обезщетение от 6 работни заплати. Според вещото лице, извършило счетоводната експертиза, при месечно възнаграждение за ноември 2019 г. в размер на 2165,44 лв. обезщетението, което следва да получи Гаврилова, е 12 992, 64 лв.

Но тъй като при освобождаването й от работа тя вече е получила обезщетение от 4316 лв. от работодателя, съдия Маркова присъжда обезщетение от 8632 лв. Парите следва да бъдат изплатени от общината, както и направените съдебни разноски за над 1000 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *