Със заповед на кмета на Белица: Въвеждат вечерен час за учениците

Кметът на Белица Радослав Ревански издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 24.11.2020 год. до 07.12.2020 год. включително.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове и др.) за учениците от пети до дванадесети клас. В срока на мерките учебните занятия да преминат в обучение на електронна среда от разстояние. Изключение е Професионална гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Белица.

2. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

3. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

4. Въвеждам вечерен час 20:00 часа за непълнолетни (лица ненавършили 18 годишна възраст).

5. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 год. на министъра на здравеопазването

II. Заповедта да се сведе до знанието на населението и директорите на училищата на територията на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.

III. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“ и доброволно формирование към община Белица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *