С класна стая на открито, нови кабинети, пречистватели за въздух стартира благоевградското 7-о СУ

С класна стая на открито, реновирана база, създадена специална организация за придвижване и мерки срещу Ковид-19 благоевградското 7 СУ „Кузман Шапкарев” посреща своите над 900 ученици, разделени в общо 39 паралелки.

Вчера, ден преди началото на новата учебна година, в училището цареше трескава дейност, а въпреки започващия педагогически съвет и множеството ангажименти директорът д-р Лилия Стоянова отдели време, за да разговаря с в. „Струма” и да информира обществото за предприетите мерки за осигуряване на безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учениците от Седмо СУ. Така в рамките на 6 месеца – от април до момента, в училището са извършени редица дейности за нормалното посрещане на учениците в традиционната и така желана от всички присъствена дневна форма.

Във връзка с това са разширени и напълно ремонтирани 7 класни стаи, с възможност да се разредят масите на учениците и да се осигури дистанция. Създадени са и нови кабинети с прекрасен интериор и дизайн по история, география и информационни технологии, като са напълно обновени стаи 302 и 303. Библиотеката, разполагаща с внушителен 20-хиляден фонд, е преместена на партера и е отделена от столовата със стилна стъклена конструкция.

В нов кабинет, с директен достъп до канцеларията, е и зам. директорът Ирена Стамболиева, като досегашният й е разширен и усвоен като кабинет по ИТ. В момента се изгражда и класна стая на открито до входа откъм улица „Страцин”. Там ще бъдат монтирани пейки, преместено езерото с водните лилии, засети туи и жива ограда, и ще се провеждат часове по различни предмети – като биология, човекът и природата, история, география… Обособява се и пространство за учене на открито и в задния двор на училището, до клубовете по интереси.

„Дворът също ще бъде разделен на зони за провеждане на часове на открито. Има достатъчно пространство за всеки клас”, каза д-р Стоянова.

От училището са закупили и общо 40 бактерицидни лампи, които ще бъдат поставени във всяка една от 32-те класни стаи и в общите помещения – коридори, столова, фоайета и физкултурния салон. Лампите ще работят само когато учениците са напуснали училище, тоест вечер след приключването на втора смяна. Те ще бъдат включвани дистанционно от 8-те хигиенисти, след което ще бъде проветрявано. Осигурени са и 6 пречиствателя за въздух, които са мобилни, леки и могат да се местят. Също така за класните стаи, общите помещения и учителската стая има набавени дезинфектанти и почистващи препарати, като дезинфекцията се извършва два пъти на смяна.

Подсигурена е и топла вода и сапун за измиване на ръцете и от училището отправят молба към родителите – те също да инструктират децата си да опазват санитарните възли, на които за пореден път се поставят капаци върху тоалетните, нови батерии, диспенсъри за дезинфектанти и сапун.

Що са касае до изключително важната тема за придвижването на учениците с цел максимално невзаимодействие, насочването на потоците ще се осъществява със стрелки в различен цвят, който вчера учителите разлепяха по коридорите и стълбищата. На първия етаж се позиционират 5-те паралелки с първокласници. Тевлизат през централния вход и се движат вдясно към класните стаи по зелени стрелки. Стаите са обозначени със зелени номера. Излизат през изхода/входа от задната страна на училището, до санитарните възли към ул. „Илинден“.

Учещите на втория етажвлизат от задния вход към ул. „Илинден“, качват се по стълбите вляво и се движат по жълти стрелки до класните стаи, отбелязани като номера с жълт цвят на табелите. Излизат напред и от изхода/входа до охраната и ул. „Страцин“.

За третия етаж се влиза от задния вход до охраната /към ул. „Страцин“/. Движението се осъществява по червени стрелки до класните стаи, отбелязани в същия цвят, и излизат по стълбите откъм ул. „Илинден“ и задния изход до тоалетните към ул. „Илинден“. Съответно за четвъртия етаж са поставени сини стрелки и маршрутът е от по стълбището откъм ул. „Илинден“ докъм едната страна на централния вход – вдясно на изхода. С две думи, за да няма струпване, се отварят всичките три входа, а движението се регулира със стрелки в четири цвята за отделните етажи.

Храненето на учениците е кетърингово и ще се осъществява в класните стаи. Кутиите ще се изхвърлят в чували, които хигиенистите незабавно изнасят до контейнерите са смет. При желание детето да занесе храната у дома, може да я постави в торба или пластмасова кутия, приготвена му от родителите.

Съществен акцент в разработения училищен модел е, че обучението в голяма степен ще бъде извършвано на открито, докато метеорологичните условия позволяват, както и по места за културни прояви, музеи, театри, изложби и т.н., поради което родителите е необходимо да попълнят в началото на годината собственоръчно написани декларации за информирано съгласие за извеждането на децата извън училище. Декларациите се съхраняват при класните ръководители.

За училището е изготвен Риск-регистър с различните рискове в работната среда, работните/учебните помещения, работното оборудване и процесите на учене и почивка, както и организацията на учебния процес, като за всеки риск са предприети мерки и дейности, с отговорни лица за изпълнението им в Приоритизиран план за действие в условията на Covid-19.

Влизането на външни лица в сградата е забранено, затова и родителите могат да ползват за комуникация електронната поща на училището, както и бланките в бутон „Документи“.

Близки и роднини на малките ученици ги изпращат до оградата на училището и не е желателно да се струпват на входа.

Училищното ръководство призовава всички родители да съдействат при опазване живота и здравето на учениците и служителите от училището, като не пускат на училище дори при най-малки симптоми на заболяване своите деца.

По отношение на другата така важна и коментирана тема за т.нар. изолатори от 7-о СУ не са предвидили обособяването на специална „Ковид-стая“. Тя е ситуирана в самия медицинския кабинет, който има пряк достъп до външния двор на училището и не се налага на учениците да влизат по етажите. От изхода към двора детето може да бъде посрещнато и прибрано от член на семейството.

„Смятаме, че така е най-добре. Вместо детето да бъде поставяно в отделна стая или помещение, решихме да преградим с плексиглас част от медицинския кабинет. Така ученикът няма да бъде сам, а с медицинското лице, и най-важното – няма да бъде допълнително травмиран”, коментира директорът на 7-о СУ.

Съответно класните ръководители ще информират периодично родителите за здравословното състояние на учениците от класа и дали се налага да се премине временно към дистанционен режим на обучение.

Спазвайки правилата и мерките за безопасност, днес /15.09./ ще има тържество за откриването на учебната година с първи, пети и осми клас. Общо 11-те паралелки ще заемат определените им места в дворното пространство, които вчера учителите по ФВС очертаваха и отделиха със зелена линия зона за родители.

„Не само изпълнихме и преизпълнихме четиригодишната си училищна стратегия. Искам да пожелая на всички – и на учениците, и на родителите, и на учителите – да са здрави. Това е най-важното. Всичко друго е постижимо и преодолимо”, каза в заключение д-р Лилия Стоянова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *