С 8:5 гласа ОИК-Благоевград остана „пас” за мотивите по казуса „Румен Томов“

С 8:5 гласа ОИК-Благоевград остана „пас” за мотивите по казуса „Румен Томов“

ОИК – Благоевград не излезе със свое становище относно направеното искане от страна на адвокат Милана Кривачка до ВАС за допълване на мотивите в съдебното решение, с което бе потвърдено, че кметът Румен Томов е допуснал закононарушение, като не се е заличил като едноличен търговец в срок, поради което бяха дадени указания за предсрочно прекратяване на правомощията му, пише в. „Струма“. От съдебния състав, разгледал делото във ВАС, са уведомили ОИК – Благоевград като в страна в процеса, че могат да вземат отношение по направеното искане. По този повод 13-те членове на ОИК са провели заседание, за да обсъдят възражение или писмен отговор. При проведеното гласуване 8 от членовете са били „против“ и 5 „за”, поради което решение не е взето.

Юристи обясниха, че ако ВАС удовлетвори искането на адвокат Кривачка и допусне допълване на мотивите във взетото от тях решение, делото става висящо, което дава шанс да се направи искане за спиране заради образуваното дело в Конституционния съд.

На 28 май Конституционният съд допусна за разглеждане по същество исканията на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-ото народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното управление и местната администрация, приет през 1991 г. Става въпрос за същия законов текст, заради който Румен Томов бе отстранен, а именно, че не се е заличил като едноличен търговец в Търговския регистър в едномесечния срок от избирането му за кмет.

Адвокат Кривачка вече обяви намерението си да направи искане за спиране на делото пред ВАС по жалбата на Румен Томов срещу решението на ОИК, с която бе изпълнено влязлото в сила съдебно решение. Ако Конституционният съд обяви тази норма за противоконституционна, то решението има действие занапред, а не по приключени казуси. Ако обаче ВАС отвори наново делото по казуса с благоевградския кмет за допълване на мотивите в решението, той вече попада в графа „висящи“, коментираха юристи, което е и целта на адвокатката на Румен Томов.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *