ТЕЦ-Бобов дол с 80 000 лв. глоба за горене на неразрешени отпадъци

Районен съд – Дупница потвърди наложената санкция от 80 000 лв. на ТЕЦ „Бобов дол“ за горене на неразрешени отпадъци. Наказателно постановление е издадено на 19.05.2020 г. от РИОСВ – Перник.

След извършена проверка от служители на РИОСВ – Перник, осъществена в периода от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г. е било констатирано, че на 18.07.2019 г., операторът не е изпълнил условията от издаденото му КР № 45-Н4/09.04.2019г.

Съгласно посочените условие и таблици, до писмено потвърждение от РИОСВ – Перник на изпълнението на Условие 2.1 от КР, дружеството може да използва за работа на централата само и единствено въглища. На оператора не е разрешено използването на друг вид гориво – биомаса. Предвид липсата на писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Перник, за изпълнението на Условие 2.1 от КР, операторът няма право да извършва и прием на отпадъци с конкретно посочени кодове. На 18.07.2019 г., в ТЕЦ Бобов дол е използвано и изгорено неразрешен вид гориво – биомаса, в количество 2,677 тона. На същата дата дружеството е приело и неразрешени отпадъци с код 15 02 03, в количество 6,5 тона / абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в код 15 02 02 / и с код 04 02 09 в количество 5,46 тона / отпадъци от смесени материали – импегриран тесктил, еластомер, пластомер /.

Извършването на административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, предвид доказателствата събрани в производството. Събраните по делото гласни и писмени доказателства установиха, че дружеството – жалбоподател, не е изпълнило условията от издаденото му Комплексно разрешително № 45-Н4/09.04.2019 г. С оглед изложеното, съдът потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *