Три язовира са с максимално запълване над 90% в Пернишко

Три язовира са с максимално запълване над 90% в Пернишко

Три язовира са с максимално запълване над 90 процента, а четири са под прага от 50 на сто. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ следи състоянието на 52 комплексни и значими водни съоръжения на територията на цялата страна. Това отговарят от МОСВ на запитване на БТА.

С максимално запълване – над 90 процента, са язовирите „Кричим“, „Среченска бара“ и „Пчелина“. При първото съоръжение – „Кричим“, обемът се сваля чрез работа на ВЕЦ.

„Среченска бара“ е с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване и в началото на лятното маловодие процентът на запълване ще гарантира водоснабдяването, посочват от МОСВ.

Третият язовир – „Пчелина“, се поддържа на максимално ниво с цел осигуряване на преливане за допълнително оводняване на река „Струма“ след язовирната стена.

МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основния изпускател, посочиха от ведомството и допълниха, че язовирите не са в режим на провеждане на високи води и, в тази връзка, не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота.

Предвид ниските завирени обеми в язовирите в началото на годината, валежите в този период, когато се очакват по-големи притоци /пролетно пълноводие/, са предпоставка за акумулиране на води и тяхното запълване, за да може да бъдат задоволени исканията на всички водоползватели през годината, посочват още от МОСВ.

Същевременно от язовирите с питейно-битово предназначение, които са 12, със запълване под 50 на сто са съоръженията „Студена“ – 34,5 процента, „Асеновец“ – 32,04 на сто, „Ястребино“ – 31,34 процента, и „Дяково“ – 44,47 на сто. Нивата в тези язовири не са критично ниски, като очакваме след края на пролетното пълноводие увеличаване на обемите им, отбелязаха от МОСВ.

Месечният график за използване на водите от комплексните и значимите язовири ще бъде утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страницата на МОСВ не по-късно от 31 март. Информацията за наложените административни наказания за март 2020 г. – за нарушения на мартенския график, ще бъде налична в началото на април.

Водните количества на реките в четирите района, на които е разделена страната – Дунавски, Черноморски, Западнобеломорски и Източнобеломорски, са под праговете за внимание /средни води/.

В следващите дни, в резултат на валежи и снеготопене, ще има по-значителни повишения на речните нива, като водните количества се очаква да останат под праговете за внимание, допълват от МОСВ.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.