Туристите ще могат да стигат цивилизовано до Хераклея Синтика

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград даде зелена светлина на община Петрич да направи общински път до античен град Хераклея Синтика и прилежащите некрополи, пише „Струма“. На 5 август екоинспекцията качи подробната информация за инвестиционното намерение на информационното табло в сградата и даде срок до 19 август за мнения или протести на тези, които решат, че са заинтересовани по един или друг начин от бъдещия път.

Това е втори старт на строителното намерение на общината да замени сегашните 2 черни пътя между Рупите и античния град с асфалтова двупосочна лента. Миналата година срещу него скочиха представители на природозащитни организации и на гражданската инициатива “Спаси Рупите”, които протестираха срещу изграждането на асфалтов път през защитената местност с мотив, че пътната връзка между двата туристически обекта минава през топлите минерални извори и е в разрез с екологичното законодателство. Те настояваха да бъде направен доклад за оценка на въздействието върху околната среда. След проверка на място от РИОСВ поискаха започналото строителство да бъде спряно и сезираха Окръжната прокуратура в Благоевград. Държавното обвинение не е открило нищо нередно и близо година по-късно РИОСВ възобновява процедурата.

Факт е, че пътят е в границите на Европейската екологична мрежа “Натура 2000”, но по оценката на РИОСВ строежът му няма да ги засегне. Миналия месец пък Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” излезе с преценката, че инвестиционното предложение не е свързано с контакт с подземни води и не би могло да ги замърси, така че опасност от замърсяване на санитарно-охранителната зона на находището за минерална вода “Рупите – м. Кожух” няма, смятат експертите.

Според петричките еколози, изготвили инвестиционното намерение, строежът на пътя няма да промени нивата на замърсяване на атмосферния въздух в района с газови емисии, но ще намали праховите емисии след въвеждането му в експлоатация. От строежа няма да бъдат засегнати повърхностните и подземните води, не се очакват и нарушения на ландшафта в района. Промяна ще има в периода на строителство, но само в локалната структура, без въздействие върху основния тип ландшафт.

Въздействието върху растителността като цяло ще е незначително и ще засегне само широко разпространени тревни съобщества. Въздействието върху фауната също ще е незначително от гледна точка на това, че животинските видове в района са основно такива, които са свикнали с човешкото присъствие, и след приключване на строителните работи същите ще се завърнат, убедени са еколозите. Не на последно място, предвидената транспортна връзка ще обхване площ, по-малка от 1% от площта на защитена зона “Рупите – Струмешница” и няма за засегне съобщества от растителност от консервационно значение, смятат те.

Във вчерашния рестарт на процедурата РИОСВ е дала и насоки на община Петрич какво още следва да направи, за да се стигне до строителството на пътя. Общината трябва да си извади одобрен подробен устройствен план, който ще й е необходим след приключване на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, да има разрешение от Министерството на земеделието и храните за промяна на предназначение на земи, както и разрешително за строеж от главния архитект на община Петрич.

Припомняме, че със Заповед № РД9Р-5/28.04.2020 г. на министъра на културата античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи бе обявен за археологическа групова недвижима културна ценност с национално значение. Още миналата година държавата отпусна целево 1,4 млн. лв. за ремонт на пътя между храма на Ванга и разкопките, а общината изготви предложението, засягащо 5 общински имота, през които ще мине линейното трасе с дължина 1150 м. В габарита на пътното платно са предвидени две ленти по 3,00 м и банкет, а при възможност в определени участъци ще се направи зелена ивица и велоалея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *