Уволниха шефа на „Паркинги и гаражи” в Банско, искат да закрият дружеството

Освободиха от длъжност управителя на „Общински паркинги“ – Банско Николай Лечов. Това стана на проведената вчера сесия на Общинския съвет в курорта, която се състоя при закрити врати, но бе излъчвана онлайн. На негово място като временно изпълняващ длъжността ще бъде назначен техническият секретар Райна Малчова, която е добре запозната с работата на дружеството и може да бъде полезна за нормалното му функциониране до избора на нов управител, пише в. „Струма“. Предложението за освобождаване на Н. Лечов от длъжност бе гласувано с пълно мнозинство.

Общинският съвет в Банско даде зелена светлина да бъдат предприети всички необходими действия по избор на нов управител и прие реда и условията за провеждане на конкурс. Местният парламент упълномощи кмета Иван Кадев да подпише договор с Райна Малчова, която да поеме дружеството като временно изпълняващ длъжността управител до избора на нов.

Определена бе и комисия, която да проведе конкурса. С пълно мнозинство Общинският съвет гласува тя да бъде оглавена от заместник-кмета Стойчо Баненски и членове: юрисконсултът на общината Георги Кадев, Ева Проева – експерт „Човешки ресурси“, и общинските съветници Иван Драгостинов и Костадин Дурчов. За резервни членове бяха определени юрисконсултът Раиса Хаджипопова, Елена Колчагова и общинският съветник Александър Весков.

Общинският съветник Георги Думанов постави въпроса дали не е по-добре дружеството да спре да функционира, предвид факта, че в момента то не работи и не реализира никакви приходи, а паркингите да преминат към общината.

„Всички знаем, че „Общински паркинги и гаражи” обслужва „синята зона”, което на този етап ни коства доста сериозни средства. Предвид обстановката заслужава ли си то да функционира изобщо? Това се обсъжда години наред. Ако искаме общината да си стъпи на краката, ние трябва да изправим най-напред на крака местния бизнес и трябва да изправим хората, които да си плащат данъците. В момента, като няма работа, трябва да насочим усилия към това всичко да тръгне нормално. За съжаление не се вижда това да стане в кратки срокове и заслужава ли си да взимаме всички тези решения по избор на управител, като действително може да се окаже, че по-правилният вариант е дружеството да спре да функционира и да останат един-два паркинга, които да са към общината, защо е нужно отделно дружество?“, каза Думанов.

Тук Д. Русков поясни, че на този етап няма възможност за закриване на дружеството по ред причини, като визира действащите активи, лизинги и т.н., и допълни, че дори и при тази стъпка отново трябва да се назначи временен управител.

Кметът Иван Кадев пък уточни, че най-вероятно в бъдеще ще настъпят промени относно начина на работа на дружеството, но това тепърва ще се обсъжда.

„Ако дружеството продължи да съществува, то най-вероятно няма да бъде в този формат. Ще се помисли чисто технически какво ще представлява и как ще работи, дали с SMS-и, паркинги с режим на достъп. Сега е спокойно, няма хора, туристите липсват от града, но когато дойдат, можем ли да си представим какво ще стане в центъра и по периферията, какво ще се случи?”, каза Кадев и уточни, че една от функциите на предприятието е да осъществява контрол и ред при паркирането, което през годините е показало, че върши работа.

Иначе „синята зона” в Банско и към момента не работи като такава, и такси не се събират, като реално дружеството е с нулеви приходи. То най-вероятно няма да заработи до началото на зимния сезон, но и това на този етап не може да се каже категорично. Служителите му бяха изпратени на борсата още през март месец, като всички са с уверение, че ще бъдат възстановени на работа, когато дружеството заработи.

На сесията бе разгледан и годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. Той бе приет от общинските съветници като задоволителен, тъй като важни проекти, заложени в него за изпълнение, не са реализирани.

Като неизпълнени проекти кметът Иван Кадев визира подобряването на здравната инфраструктура – Медицинския център „Св. Благовещение“ и Спешния център, част от новите водохващания, изграждане на нова спортна инфраструктура и други.

„Здравният център е знакова сграда за града и трябва да се положат всички усилия със собствени или други средства да бъде изграден подобаващо. Новите водохващания за Банско и Добринище също не са изпълнени. Те са започнати, стигнато е донякъде и впоследствие сроковете са изпуснати и сега следват нови мероприятия по отношение изграждането. Устройствените планове за курортните зони – селищните образувания, също са стигнали до определен етап и не са завършени. Предвидени са тренировъчни футболни терени за развитие на Детско-юношеската школа и развитието на футбола в града – това също не е изпълнено. Част от подмяната на уличното осветление с енергоспестяващо осветление също е започнато, но не е изпълнено. Важно за Банско е рехабилитацията на пътя от Банско до х. „Вихрен”. Това са неща, които са предвидени и по различни причини не са изпълнени, и задавам въпроса дали е приемливо да бъде приет този план като задоволителен, какво трябва да се направи оттук насетне, за да може мероприятията, които се предвиждат, да бъдат изпълнявани, защото да се предвиждат за изпълнения някакви задачи и мероприятия, които във времето няма да бъдат изпълнявани, дали поради липса на финанси, дали чисто организационно, или поради други причини, не е редно. Просто предстоят за разглеждане, анализ и ефективно реализиране. Има и други, но това са акценти, важни за града и общината. Естествено, има и изпълнени. Затова е добре занапред да си поставим реални задачи за изпълнение”, каза Иван Кадев.

Несъгласие с дадените констатации изказа бившият кмет на Банско Георги Икономов. „Едва ли е времето сега да коментираме това. Част от вас, включително и г-н Кадев, сте били в моето управление, когато сме отчитали тази програма. Ние сме свършили каквото е могло. Много добре знаете какви бяха проблемите с водохващанията в парк „Пирин” и все още си седят, много добре знаете какви са проблемите с футболните игрища, като започнахме с ОВОС – екологична оценка, и тя продължава. Нещата не са толкова прости. В Общинския план за развитие е записано, че мероприятията се изпълняват при осигурено финансиране, нека не забравяме това. Аз също искам модерна болница не по-малко от всички тук, не го забравяйте и това. За всичко са нужни пари. Всички знаем, че част от програмите през този програмен период не стартираха и липсваше финансов инструмент за реализиране на политиките, и това дори е записано в доклада”, каза Икономов и призова да се прекратят дебатите, тъй като темата е дълга, и се присъедини към мнението на общинския съветник Георги Думанов тези въпроси и други актуални такива да бъдат разискани в отделна среща или сесия, която да бъде полезна и конструктивна.

Местните парламентаристи приеха и нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Причината – актуализиране на правилника съобразно всички изменения в законовите разпоредби, с които той трябва да бъде съобразен.

Общинският съвет гласува и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Банско. Те касаят отстъпката от 50% при такса битови отпадъци за 2020 година за ползване на тротоари, площи, улични платна и други терени за търговска дейност на открито. Измененията включват и плащането с отстъпка на данъците до края на месец юни.

Тук заместник-кметът Сашка Въчкова поясни, че това е част от антикризисните мерки, насочени към подпомагане на местния бизнес, и поясни, че това неизбежно ще доведе до намаляване на собствените приходи от порядъка на 130 до 150 хил. лв. Тя подчерта, че към 30 април е отчетен спад на собствените приходи в размер на около 13%.

На сесията бяха приети още годишен план за младежта на община Банско за 2020 г., нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. и други.

Това е първото заседание, което ОбС – Банско провежда от поставянето на града под карантина продължения след това режим на достъп до града и до края на извънредното положение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *