Учителите от благоевградското 8-о СУ по желание ще си правят тестове

С педагогически съвет на открито в благоевградското 8-о СУ „Арсени Костенцев” приеха правила и мерки за намаляване на рисковете при осъществяване на образователно-възпитателния и социализиращ процес през учебната 2020/2021 г. в условията на Covid-19.

Именно заради противоепидемичните мерки съветът не се проведе в обичайна среда – учителската стая или в някоя голяма зала, а в двора на училището, откъм страната на закрития плувен басейн. Така, седнали на разстояние един от друг, целият педагогически колектив от 61 човека заседаваха, обсъждаха и взеха важни решения, свързани с най-отговорната задача – опазване здравето на деца, на работещите в училището, на родителите и на всички, които имат отношение към процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците от Осмо СУ, съобщава в. „Струма“.

В началото директорът Сергей Биров запозна колегите си с новоназначените кадри, пенсионирането на 4-ма начални учители и като цяло с комплектуването на екипа на предстоящата учебна година. Съществена част от съвета бе отделена именно на утвърждаването на училищен модел за работа в условията на коронавирус. Във връзка с това преди 15.09. всички учители и служители ще имат възможност доброволно и при желание от тяхна страна да си направят безплатни сертифицирани бързи тестове за антитела lgM и lgG. Тестове са кръвни, резултатите излизат до 20 минути и са дарение от мениджъра на третата по големина в света компания за медицински и санитарни консумативи, който е приятел на С. Биров. За употребата им е проведена консултация с Регионалната здравна инспекция, като от колектива са изразили желание да се тестват при медицинската сестра на училището.

„Целта е да сме наясно със здравословното състояние на всеки от нас, за да посрещнем спокойни, доколкото това зависи от нас, новата учебна година”, сподели директорът на 8-о СУ и допълни, че при позитивирани на антитела от вида lgM при някои от служителите ще се пристъпва към PCR тест в лицензирана за това лаборатория.

Любопитното е, че дарителят е бил готов да предостави безвъзмездно 800 броя бързи теста, тоест и за всички ученици. Самото изследване е свързано с убождане на пръста и вземане на кръв, а опасенията са, че някои от децата могат да се притеснят, стресират, затова от ръководството считат, че е по-добре да не предлагат на родителите да тестват безплатно децата си по този начин. Друг е въпросът, че не е изключено бързият тест lgM/lgG да даде фалшив положителен резултат, а PCR – отрицателен, което само по себе си ще предизвика смут и паника в стотици семейства.

Припомняме, че 8-о СУ, което единствено от големите училища в Благоевград е на едносменен режим, се е разгърнало на максималния си капацитет от 30 паралелки във всички класни стаи. Сутрин или до обяд в сградата се събират 800 ученици и учители, служители, а следобед са към 560. Затова и набелязаните мерки трябва да са внимателно обмислени, съобразени с физическата среда, и най-важното – приложими и безопасни.

Категоричен, че няма какво да крият, още повече че работата им е „прозрачна”, а и хората трябва да знаят какво се случва в общинското училище, директорът С. Биров предостави на репортер на „Струма” разработения модел, включващ 20 страници правила и мерки – от общи положения до конкретни действия за намаляване рисковете за предаване на инфекцията, организацията на учебния процес, подпомагане на комуникацията между РЗИ и училището, цялостен алгоритъм за преминаване към електронно обучение.

Във всички общи части – като стълбища, коридори, фоайета, учителска стая, санитарни помещения, автобуса, извозващ децата до с. Изгрев… учениците, учителите, в това число и външните лица, трябва да са задължително с маски или шлемове. В самата класна стая носенето на лични предпазни средства от децата е по желание. Респективно учителите, които преподават само в една паралелка, също по своя преценка ще слагат или не маски/шлемове в час, а преподаващите на повече от един клас/етап трябва да влизат в стаите и помещенията с предпазните средства.

Основната дезинфекция ще се осъществява чрез ежедневно двукратно /преди началото и след приключване на смяната/ влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – като подове, бюра, екрани, кранове, уреди, дръжки на врати, прозорци…

При наличие на потвърден случай на Covid-19 хигиенните дейностите трябва да се увеличат от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. По време на всяко междучасие ще се проветряват стаите, като се обръща специално внимание и на учителската стая, компютърните кабинети, актовата зала.

Що се касае до организацията на учебния процес, класните стаи в Осмо СУ, което е първото в община Благоевград иновативно училище, са с нетна квадратура от 54 до 72 кв.м, което при средна пълняемост от 23-26 деца в клас осигурява над 2 кв.м площ за всеки ученик. Това дава възможност ученическите маси да бъдат разположени така, че да се осигури ефективна дистанция между децата, особено в първи и част от паралелките във 2 клас, които учат на индивидуални маси. Набелязаните мерки включват и отказ от кабинетната система и определяне на класни стаи като постоянно място за обучение на всяка паралелка, при което учителите, а не учениците, ще се местят. Съответно паралелките от начален етап приоритетно ще бъдат разположени на отделен етаж и/или крило. Максимален брой часове ще се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това, а в самите стаи между бюрото на учителя и първия ред чинове разстоянието ще е не по-малко от 1.5 метра.

Обособяват се и отделни вход и изход от сградата, за да се избегне струпването на ученици. Получаването на закуските, плодове, мляко, обедното хранене ще се осъществява по предварителен график. Създават се и зони за хранене за отделните паралелки. Учениците ще могат да се хранят и по класните стаи, при спазване на изискванията храната да бъде в еднократни, индивидуални опаковки и прибори за всяко дете.

Наред с това се ограничава близката комуникация между педагозите и престоят в учителската стая, затова и по-голяма част от комуникацията ще се осъществява в електронна среда, а при необходимост от пряк разговор срещите с родители и консултации ще са по предварителна уговорка и при спазване изискванията на МЗ.

Носейки отговорност за живота и здравето на децата, образователните институции очевидно трябва да обмислят добре всички мерки и евентуалните последствия от тях. Така например на педагогическия съвет в 8-о СУ бе обсъждан и въпросът къде точно – дали в самите класни стаи, или в коридорите – пред вратите да сложат масички с дезинфектант. Опасявайки се, че някое дете от чисто любопитство може да си вземе да пие от препарата или вместо ръцете да си напръска очите, от училището смятат, че е най-добре дезинфекцията да става под контрола и погледа на учителите, затова и пулверизаторите ще са пред стаите.

Както е известно, при спускането на мерките от МОН дадоха свобода на училищните екипи да вкарват и свои иновативни решения и идеи. Така от столичното 119-о СУ приложиха нововъведение, което предизвика множество коментари в образователната гилдия. От столичното училище, чийто ръководител е бившият зам. министър на образованието Диян Стаматов, който понастоящем е председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, сложиха на входа будка-изолатор, която според мнозина спокойно може да се ползва и за продажба на мекици или като лавка. Въпросната иновация е широко дебатирана вече трети ден, а образователна специалисти са на мнение, че подобна будка, „рекламирана” като кабина, засилва чувство на извънредност и допълнително „нажежава” обстановката.

„Няма да слагаме никакви кабини, будки. За изолиране на ученик или лице с гриподобни симптоми ще обособим малката зала за хранене на първия етаж, която е в непосредствена близост до медицинския кабинет”, обясни С. Биров и допълни, че помещението е със самостоятелен санитарен възел и мивка. При наличие на един или повече симптоми – като повишена температура, кашлица, задух, болки в корема… ученикът се изолира незабавно, слага му се маска, съобразена с възрастта. Длъжностно лице веднага се свързва с родител/настойник, от когото се изисква да вземе детето, като се съобразява с необходимите превантивни мерки. След напускане на помещението изолаторът щателно се дезинфекцира, а ученикът се допуска отново в присъствено обучение само срещу медицинска бележка от личния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат с PCR тест родителите трябва да информират директора, а той, от своя страна, се свързва с РЗИ. В зависимост от разположението на паралелката на ученика в сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на един или няколко класа, или на цялото училище. По същия начин ще бъдат изолирани и възрастни, като в случаи на отстраняване на учител поради положителен тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

„Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроците заедно със съучениците си от класа”, се упоменава в разработения училищен модел от мерки и правила.

С оглед на това, при нужда да реагират максимално бързо и адекватно, от 8-о СУ възнамеряват да отправят предложение до Регионалната здравна инспекция. Изхождайки от факта, че за всяко училище, район, отговаря определен полицейски инспектор от МВР или т.нар. квартален, от Осмо СУ смятат, че на същия принцип и от РЗИ биха могли да определят свои служители. Така вместо да звънят на „горещи” дежурни телефони, да се губи време за връзка и реакция, от образователната институция ще могат да контактуват директно със съответния експерт, който при нужда да оказва бързо съдействие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *