Фирми от Разлог и Самоков се конкурират за 200 хил. лв. за саниране

Фирми от Разлог и Самоков се конкурират за 200 хил. лв. за саниране

Разложката фирма „Фариемс” на Славчо Фарфаров и самоковската „Сиби Билд” ЕООД, представлявана от Симона Петрова, ще се борят за спечелването на обществената поръчка на община Разлог за саниране сградата на поликлиниката. Поръчката е с предмет „Повишаване енергийната ефективност на сграда на здравеопазването в гр. Разлог, община Разлог“ и е с прогнозна стойност в размер на 167 222.17 лв. без ДДС, или крайна цена от 200 666 лв.

Комисията за определяне на изпълнител вече е отворила техническите предложения на участниците и ценовите им оферти. С над 21 хил. лева е по-ниска цената, поискана от самоковското дружество „Сиби Билд”. Дадената от него оферта е в размер на 146 717.35 лв. без ДДС, или 176 060.82 лв. с ДДС, а тази на конкурента й „Фариемс” е в размер на 164 060, 82 лв. без ДДС, или 197 504,60 лв. с ДДС.

Предстои комисията да излезе с предложение за избор на изпълнител. Офертите на участниците ще бъдат оценявани по четири показателя, като най-голяма тежест при определяне на комплексната оценка има дадената цена, която дава 50%, а техническото предложение – 25%. Другите два показателя са предложеният гаранционен срок и срок на реакция при установени дефекти и повреди, които дават съответно 15 и 10%.

За ремонта на сградата на поликлиниката, която ще завърши изцяло обновлението на МБАЛ – Разлог, стана ясно още през месец февруари, когато проектът на общината бе одобрен за финансиране по „Красива България”. От общата сума по проекта в размер на близо 200 хил. лв. над 115 хил. лв. ще бъдат осигурени от бюджета на община Разлог.

Ремонтът на сградата предвижда прилагане на мерки по енергийна ефективност, ремонт на покрива и цялостен ремонт на фоайето. Предвиденият в обществената поръчка срок на изпълнение е 4 месеца, като е указано същата да се изпълни в рамките на тази календарна година.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *