Цацаров удари с 10 000 лв. глоба съветника от Сандански за гласуването на общинската транспортна схема

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ наложи глоба от 10 312,86 лв. на общинския съветник от 2015 г. в ОбС – Сандански Румен Пачов заради участието му в гласуването на новата транспортна схема на общината, в която неговата фирма изпълнява 11 курса. Другите 3-ма санданчани – Андон Тотев /кмет през 2003-2015 г./, Кирил Котев /съветник през 2011-2015 г. и градоначалник на Сандански за мандат 2015-2019 г./ и Явор Аргиров /общински съветник от 2011 до 2019 г./, разследвани от комисията на Сотир Цацаров за продажбата на автогарата в Сандански на Р. Пачов, отървават глобите заради изтекла давност от 3 г.

Авторгарата и транспортната схема на общината попаднаха в дневния ред на КПКОНПИ с 2 сигнала, изпратени съответно на 14.05.2019 г. и 22.01.2020 г. и обединени от хората на Цацаров в една обща преписка, пише в. „Струма“.

По същество твърденията в двата сигнала са, че Андон Тотев е провел процедура за продажба на имот – частна общинска собственост, в който следва да се проектира и изгради автогара, а имотът е купен от Румен Пачов, чиято основна дейност е свързана с транспорт и превоз на пътници.

Според авторите на сигнала фирмата, ангажирана с поставяне на дограма на новостроящата се автогара, е свързана с Кирил Котев, а изпълнителят на строително-монтажните работи е свързано лице с общинския съветник Явор Аргиров. Твърди се още, че Котев и Аргиров са гласували при приемане от ОбС – Сандански на решението за продажба на имота, предназначен за изграждането на частна автогара.

Румен Пачов пък, в качеството си на общински съветник и член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС – Сандански, не си направил самоотвод във връзка с утвърждаването на Общинската транспортна схема на града и с гласуването си се облагодетелствал. Излагат се съмнения и за това, че съветникът от ЗС „Ал. Стамболийски“ и член на транспортната комисия и в местния минипарламент Пачов ще продължи да оказва влияние при вземане на решения, от които има частен интерес.

В хода на проверката КПКОНПИ събра дебела папка с писмени доказателства за 4-мата политици, сред които предложението от 04.12.2014 г. на Андон Тотев до ОбС за продажба на имота в града, финализирано с договор за покупко-продажба на терена под частната автогара на Пачов срещу 167 492 лв., както и предложението от 10.10.2016 г. на Кирил Котев за утвърждаване на транспортната схема в общината и приемането й от съветниците.

По преписката на 19.01.2020 г. Румен Пачов е извикан в София и изслушан от КПКОНПИ. Пред комисията той заявил, че след като се запознал с материалите по сесията, подал декларация, че няма да участва в заседанието и дори на самата сесия при разглеждане на точката напуснал залата, но по време на запознаване с преписката по сигнала тази година изведнъж разбрал, че някой е гласувал със „за“ от неговия таблет. Адвокатът на Пачов пък разяснил на хората на С. Цацаров, че системата за гласуване в община Сандански е по-особена – няма контрол на това, което се гласува, и как се гласува, тъй като в залата няма камери.

Според становището на КПКОНПИ наченки за конфликт на интереси и евентуални нарушения има и при А. Тотев, и при съветника Явор Аргиров, само че е изтекъл давнострният срок от 3 г., поради което комисията не може да разследва продажбата на терена за автогара и кой какви облаги е получил впоследствие. При К. Котев пък решението, че конфликт на интереси липсва, е продиктувано от факта, че точно по време на гласуването той не беше общински съветник, а вече депутат от ГЕРБ.

Не така обаче стоят нещата с транспортната схема и гласуванията на Румен Пачов. Според КПКОНПИ с гласа си „за” на заседанието от 18.10.2016 г. на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС – Сандански, когато е одобрил схемата, той на практика е участвал в подготовката на Решение № 349 от 27.10.2016 г. на ОбС, което одобри схемата. Това комисията е определила като „подготовка на акт в частен интерес”, който неминуемо ще му донесе облага.

Същата е констатацията и за гласа „за”, даден от таблета на Пачов на сесията на 27.10.2016 г.

Според КПКОНПИ Пачов е нарушил 2 законови забрани – „лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката на актове в частен интерес”, както и „лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес”.

По Закона за предотвратяване на конфликт на интереси глобите за двете нарушения са в размер на 5000 до 10 000 лв., но на база преценка на характера и тежестта на нарушението КПКОНПИ е наложила на съветника 2 глоби от по 5000 лв. Има наложена и трета финансова санкция – в размер на 312,86 лв., които му се отнемат в полза на общината. Тя представлява полученото от Пачов нетно дневно възнаграждение за 18.10.2016 г. и 27.10.2016 г. – датите, на които той е гласувал на заседанието на ПК по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС и на самата сесия.

Цялата глоба от 10 312,86 лв. съветникът трябва да преведе по банковата сметка на КПКОНПИ.

Решението може да се оспори от Пачов пред Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му. Препис от решението вече е изпратен на Окръжна прокуратура – Благоевград и дирекция „Противодействие на корупцията“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *