Шивашки от Дупница са си получили забавена заплата

Шивашки от Дупница са си получили забавена заплата

Шивашките и служителите от цеха за саи в Дупница, които взеха само 200 лв. от заплатата си за февруари, са получили и неизплатения остатък от нея. Това е станало след намесата на контролните органи на Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда” (ГИТ), съобщават от социалното министерство.

Поради възникнали проблеми с изплащането на възнагражденията в предприятието с италианска собственост, Инспекцията по труда осъществява постоянен контрол от м. февруари. Работодателят дължи възнагражденията за м. март, а от 25 май изискуема е и заплатата за април. Дадени са задължителни за изпълнение предписания с кратки срокове, според които и двете възнаграждения трябва да бъдат изплатени в рамките на юни. Ако работодателят не изпълни предписанията, ГИТ ще се възползва от правомощието си да инициира производство по несъстоятелност заради забавени възнаграждения на поне 1/3 от работниците и служителите за повече от два месеца. Следващият месец предприятието ще бъде в тази хипотеза по отношение на заплатите за март.

От началото на май до 4 юни по-голямата част от персонала обаче е в неплатен отпуск, за което са представени подписани лично искания. Някои работници са напуснали поради неизплатени възнаграждения.

По инициатива на дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил днес е инициирана среща с управителката на обувния цех за изясняване бъдещето на предприятието, след като Агенцията се самосезира от публикации в медиите за евентуално изнасяне на машини с цел прекратяване на дейността му. Управителката увери, че те са изнесени с цел подновяване на съоръженията, обясняват от МТСП. Предприятието е получило голяма поръчка и се очаква само доставка на материалите, за да възобнови производството в началото на юни. Информацията е предоставена от управителката и на представители на работниците.

Преди години, работещи в друго предприятие за производство на саи за обувки в Дупница успяха да получат неизплатени възнаграждения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите благодарение на инициирано от Агенцията производство по несъстоятелност, припомнят от там. Преди това са били изчерпани всички възможности за въздействие от страна на контролните органи на Инспекцията по труда – прилагане на принудителни административни мерки и даване на задължителни за изпълнение предписания.

През март тази година пък екип на дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград е изпратен с аплодисменти от работници в шивашки цех, след като след три часа разговори с гръцкия собственик беше постигната договорка за изплащане на забавените им възнаграждения и за своевременното прекратяване на трудовите им договори. „Това позволи на работниците да получат обезщетения за безработица, както и дължимите им заплати. Преди намесата на Инспекцията по труда те нямаха никаква информация за бъдещето си. В момента дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград продължава да следи ситуацията по отношение неизплатени обезщетения, като е потърсено съдействие от полицията за установяване на контакт със собственика или с упълномощено лице.”, допълват от Агенцията.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *