12-членна комисия ще описва всички зелени зони, застрашени от застрояване

12-членна комисия ще описва всички зелени зони, застрашени от застрояване

Общински съветници, представители на администрацията и външни експерти влизат в работен режим още в сряда, първата им задача – казусът „Бачиново”

12-членна комисия, съставена от общински съветници, членове на общинската администрация и външни експерти, започва работа по очакваното от 1 г. от благоевградската общественост решение на съветниците да наложат мораториум върху застрояването на зелените площи в града. Местните съветници го приеха още на 29 май 2020 г., впоследствие председателят на ОбС Андон Тодоров няколко пъти праща до кмета остри писма, че е длъжен да изпълни решението на ОбС и да сформира комисия, които да опише застрашените от застрояване зелени площи, но кметът така и не го направи, предаде в. „Струма“.

За последно на 31.03.2021 г. Тодоров предупреди, че ако кметът не си свърши работата, като председател на ОбС той ще назначи такава комисия, но на 14 април ВАС прекрати правомощията на Р. Томов и вчера задължението му бе изпълнено от вр.и.д. кмет Ясен Попвасилев.

За членове на комисията Попвасилев е определил съветниците Васил Миладинов /ЗС „Ал. Стамболийски“/, Лилия Мечева /МК Партия на зелените-Воля/, Евгени Бибов /ГЕРБ/ и Павлин Янкулски /АБВ/, от общинската администрация са включени Любомир Огорелков – гл. архитект на общината, инж. Диана Стефанова – гл. експерт по екология, Кирил Чушев – специалист АСК в отдел „Проектиране, архитектура и строителен контрол“, а външни експерти са арх. Анушка Костадинова, арх. Костадин Христов, геодезистът инж. Васил Филипов и екологът Ванина Мицева. Технически секретар на комисията е Цветелина Каменова – мл. експерт „Административно обслужване, архитектура и проектиране“.

Комисията трябва да започне работа на 12 май от 10 часа в зала 101 в сградата на общината. Според заповедта на Попвасилев за работата й трябва да бъде изготвен протокол и той да му бъде представен за одобрение.

Контрола по изпълнение на заповедта вр.и.д. кмет е възложил на заместник-кмета по строителството инж. Венелин Трошанов.

Конкретната задача на комисията е да изготви списък на всички спорни имоти, които към момента се ползват за зелени площи, паркове, алеи, паркинги и пр., по Общия устройствен план от 25.02.2011 г. са с предназначение за строителство, но за които няма одобрени подробни устройствени планове в землището на община Благоевград, както и списък на имотите и местностите, находящи се в землищата на селата на общината, които следва да бъдат обхванати от промени в ОУП с цел разширяване на зоните около тях.

Още вчера преди края на работния ден всички членове на комисията получиха копие от заповедта. Уведомен бе и председателят на ОбС Андон Тодоров, който на прима виста подреди дневния ред на насроченото за сряда заседание: „Първо избират председател, след което като втора точка приоритетно влиза за обсъждане общият устройствен план на парк Бачиново, и по-конкретно теренът, който една благоевградска фирма възнамерява да застрои“.

Припомняме, че мораториумът бе наложен точно заради инвестиционното намерение на „Универсал Строй Консулт“ да построи на мястото на бившите кортове в парка хотел, спа център и жилищни сгради. Към момента строителното дружество е извървяло почти цялата процедура до заветното строително разрешение и от работата на създадената вчера комисия зависи дали паркът ще остане зелена зона, или ще стане поредното бетонирано петно върху картата на Благоевград.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *