13 училища в Благоевград ще се топлят с фотоволтаици

13 покривни конструкции на общински училища в Благоевград да бъдат отдадени под наем за изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW за производство на електрическа енергия. Това предложение е внесено за разглеждане в Общински съвет.

То е част от програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Благоевград за изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура. Целта е повишаване на енергийната ефективност в публичната инфраструктура.

Целта е да се обнови съществуващата общинска образователна инфраструктура и да се въведат енергоспестяващи мерки – всички училища да консумират електрическа енергия от изградени на покрива фотоволтаични инсталации.

По този начин ще се спестят приблизително 50 % от разходите за електроенергия. Ще се оптизимизират бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки.

Вече е направена проверка на покривните конструкции на всички общински училища с цел отдаване под наем на част от покривните им конструкции за изграждане на фотоволтаични централи до 30 kW за производство на електрическа енергия. Необходимата площ за изграждане на такъв тип инсталация, която всяко училище трябва да притежава, е между 200 кв.м и 250 кв.м.

Всички 13 училища имат техническа възможност /изложение и площ/ за монтаж на фотоволтаични централи до 30 kW. Чрез изграждането на фотоволтаични инсталации върху сгради, общинска собственост, ще се повиши делът на енергията от ВЕИ, използвана в публичния сектор. Община Благоевград ще се утвърди като модел за енергийно поведение.

В договора за отдаване под наем ще бъде предвидена клауза – след изтичане на 10- годишния срок на договора изградените фотоволтаични инсталации ще останат собственост на Община Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *