20 000 лв. глоба за ТЕЦ-Перник след аварията през май

Върховната административна прокуратура е уведомена от председателя на КЕВР за това, че е издадено наказателно постановление, с което на „Топлофикация – Перник“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева за нарушение по чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката, съобщиха от ВАП.

Във връзка с авария на 07.05.2020 г. на шламохранилище на „Топлофикация – Перник“ АД – сгуроотвал „7-ми септември“ и пропуск на вода от дигата бе възложена проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

След проверка на КЕВР е констатирано и неизпълнение на Показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник” на потребители в град Перник.

Поради непредприемане на последващи мерки, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт, ВАП е сезирала председателя на КЕВР да упражни правомощията си с оглед ангажиране на административнонаказателната отговорност на „Топлофикация – Перник“ АД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *