3 753 000 лв. са постъпленията в хазната на Благоевград от общинско имущество

3 753 000 лв. са постъпленията в хазната на Благоевград от общинско имущество

3,7 млн. лв. приходи очаква община Благоевград през 2022 г. от разпореждане с общинско имущество. Това става ясно от годишната програма, разработена от екипа на кмета Илко Стоянов. Подробният отчет за приходите в общинската хазна през 2021г. сочи, че при планирани 1,8 млн. лв. от наеми в хазната са постъпили 1 827 661лв.

Изпълнението на очакваните приходи от наеми на постоянни обекти е 93 %, като при планирани 700 000 лв. са постъпили 647 726 лв. От преместваеми обекти вноските са в размер на 190 139 лв., от открити площи – 310 246 лв., при заложени 260 000 лв., от рекламна дейност и разрешителни в общинската каса са постъпили 95 610 лв., от наеми на общински жилища при очаквани 210 000 лв. постъпленията са 266 730 лв. и наемите от земя са 317 210 лв.

Действащите договори за наем и безвъзмездно ползване на общински имоти са 184, а задълженията на наематели по неплатени над 3 месечни вноски са общо 2824 лв. 211 са сключените към 31 декември 2021г. договори за наем на открити площи, а неплатените суми за над 3 месеца са в размер на 18 648 лв. При 77 договора за преместваеми обекти има забавено плащане на 4679 лв. 1490 лв. дължат нередовни наематели на рекламни площи, забавили плащане за над 3 месеца, пише „Струма“.

Част от наемателите, забавяли плащания по наеми в предишен период, се издължават по изготвени погасителни планове, като през 2021г. са прекратени договорите и са предприети принудителни действия по завеждане на съдебни и изпълнителни дела срещу „Карамел 1914” ЕООД на Антон Гюров за дълг от 1100 лв. за наем на открита площ, ползвана от заведението „Карамел” под площад „Македония”, срещу столичната фирма „Чинчили Груп” ЕООД, собственост на Алберт Рангелов, за неплатени 2199 лв. за ползваната открита площ от заведение „Лилавото”, и срещу „Ню Адванс Адвъртайзинг” ЕООД на Ивайло Ганев за дължими 3070 лв. на общината за наем на рекламна площ.

При заложени 550 000 лв. приходи от концесии за 2021г. изпълнението е в размер на 81%, като са постъпили 445 410 лв. От концесията на „Мол Ларго” ООД в общината са платени 261 222 лв., от „Кристо 2008” ООД – 60 177лв., и 106 635 лв. от Министерство на енергетиката за разкопаване на общински терени, през които минават трасетата по техни концесионни договори за добив на инертни материали. Причината за по-малкото приходи са направените от ОбС намаления на наеми и концесии в помощ на бизнеса заради Ковид ситуацията.

През миналата година бе прекратен договорът с „Аква парк” АД, а очакваните за 2022 г. от концесии са 550 000 лв.

Приходите от разпореждане с общински имоти през 2021 г. са 1,480 млн. лв., при заложени 2,05 млн. лв. Най-сериозен ръст бележат приходите от продажба на общински жилища на наемателите им. При очаквани постъпления от 200 000 лв., те са 445 000 лв. от продадени 12 апартамента, а за 2022 г. е заложен почти двоен ръст и се очакват 700 000 лв. От продажба наУПИ и законно построени сгради в хазната са постъпили 850 000 лв., въпреки че са били планирани 1,650 млн. лв. От прекратяване на съсобственост приходите са в размер на 82 000 лв., а от учредяване на вещни права – 103 000 лв.

Обобщените цифри сочат, че от управление и разпореждане с имоти в общинската каса за 2021г. са постъпили 3 753 000 лв., при заложени 4,4 млн., което е 85% изпълнение на годишната програма.

Общината отчита повишаване на интереса на физически и юридически лица към закупуване на общински урегулирани поземлени имоти в селата Изгрев, Церово, Покровник и др. за строителство на еднофамилни къщи, като цените при проведените търгове са били близки до началните.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.