40% скок на исканията за прехвърляне на пенсия

40% скок на исканията за прехвърляне на пенсия

Бум на исканията в пенсионно-осигурителните дружества за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг отчете Комисията за финансов надзор (КФН).

Данните за първото тримесечие на тази година показват, че има с 41,5% повече заявления за прехвърляне на средствата за пенсия.

Към края на март 2021 г. броят на тези документи е 86 285, докато през същия период на миналата година той е почти 61 000 или по-точно 60 966. Така само за година заявленията растат с цели 25 319 броя. Всъщност през тази година

за пръв път е мината границата от 80 000 заявления

като е достигнат рекорден за последните пет години брой искания. Статистиките на КФН показват, че за периода 2016-2020 показателят се задържа около 60 000-61 000, като в даден момент пада и под 60 000 броя. Към края на март 2016 г. има получени 61 913 искания, докато година по-късно те са 61 488. Налице е минимален спад от 425 по-малко желаещи за промяна на участието или за смяна на фонда. През 2018 г. обаче е налице значително намаление, като показателят пада на 56 287 или с над 5000 искания за година. През 2019 г. той се възстановява и се качва на 63 255, а през 2020 г. отново пада, но запазва старите си нива от над 60 000 искания.

От данните на надзорния орган става ясно още, че през тази година българите, които правят промени във втората си пенсия, растат с една пета. Така общо 74 471 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2021 г. са променили участието си във

фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Спрямо края на 2020 г., когато броят на лицата с променено участие е 61 809, се наблюдава увеличение с 12 662 лица или 20,48%.

Очаквано най-много са хората, променили участието си в универсалните пенсионни фондове – това са 68 582 лица. Броят на променилите участието си в професионалните фондове се равнява на 5437 лица, а най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове (452-ма души).

Общата сума на прехвърлените средства е 280,8 млн. лв., от които 251,8 млн. лв. в универсалните фондове, 26,4 млн. лв. в професионалните и 2,5 млн. лв. в доброволните фондове. Показателят е нагоре с над 61 млн. лв. или с почти 30 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице е 3771,64 лв.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.