415 семейства с ученици в Кюстендилско с компенсации заради извънредното положение

415 семейства с ученици в Кюстендилско с компенсации заради извънредното положение

415 семейства с деца до 14-годишна възраст в Кюстендилска област ще получат компенсации като целева помощ при обявеното извънредно положение. Размерът на помощта за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната – 610,00 лв. За семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната – 915,00 лв., припомня директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Радостина Васева.

Броят на подадените заявления – декларации за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст, към 21.12.2020 г. общо е 677 бр.

Издадените заповеди за отпускане на помощта са 415 бр., а издадените заповеди за отказ – 100 бр. 162 бр. заявления са в процес на обработка, пише „Струма“.

Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не могат да извършва дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност.

Освен това и в случаите, когато двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход, 150 % от минималната работна заплата. Компенсации се получават и в случаите, когато двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение.

Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Когато условията са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто, а когато условията са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто, допълват от Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *