60 безработни се регистрираха в РУО-Благоевград за заместващи учители

60 безработни се регистрираха в РУО-Благоевград за заместващи учители

59 безработни учители, хора с педагогическа правоспособност, студенти, на които им предстои да придобият такава, са се регистрирали в банката кадри за заместващи учители на Регионалното управление на образованието – Благоевград.

Във връзка с коронавируса Министерството на образованието през регионалните управления създаде информационна база за регистриране на педагогически, други специалисти, студенти, които в случай на нужда да заместват отсъстващ учител.

Най-много от регистриралите се са със специалност „Начална училищна педагогика” и НУПЧЕ /Начална училищна педагогика с чужд език/, немалко са и правоспособните учители по български език и литература, чужди езици /английски, немски, френски/, математика и информатика, пише „Струма“. Сред регистриралите се има и специалисти с професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини” и „Финанси”, доктор по история и доктор в професионално направление „Педагогика на обучението по….”, един учител по физическо възпитание и спорт, няколко по музика и изобразително изкуство, педагогика на обучението по техника и технологии. В банката фигурират и кадри с няколко специалности, като учител по религия, химия и човека и природата, също инженер горско стопанство, икономика, математика, и безработен учител с ПНУП и социална педагогика.

По повод банката с кадри началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов изтъкна, че винаги, а не само сега, в условията на Covid-19 от Регионалното управление на образованието оказват съдействие на учебните заведения.

А иначе за самата регистрация в базата данни няма обявен срок. В банката могат да се запишат както специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ (учебен предмет), така и студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“, както и студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Share

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *